Dagkort Gudenå

Der sælges dagkort til Gudenå i perioden 1. April til 31. Oktober.
Dagkort til Gudenå giver ret til at fiske i alle 6 zoner - zoneinddelingen anvendes udelukkende til indberetning af fangststed.

Dog er der begrænsning i dagkort ved Sandskreddet i perioden 1. april til 30.april hvor fiskeri på den markerede strækning på nedenstående kort kun er for medlemmer. P-plads nr 15 er også forbeholdt medlemmer i samme periode.
Den nye regel fremgår af kortbogen og markeres op med skilte og info på P-pladserne.


Vi opfordrer dagkortfiskere til at hjælpe med at fordele fisketrykket - der står fisk på hele fiskevandet  - og med ophævelse af zone begrænsningerne er det nu muligt for alle at finde et sted hvor der er plads, til gavn for alle.

Kortsalgsteder og priser fremgår af nedenstående tabel.

Der skal fremvises gyldigt fisketegn ved køb af dagkort, ligesom det skal medbringes under fiskeri. DAGKORT (både købt ved salgssteder og online) skal bæres synligt under fiskeriet.

Ved indrapportering af fangster skal du angive zone.

Dagkort antal og priser

Zone 1+2+3+4+5+6
Pris kr/dagkort 150 kr+ 50 kr.

De 50kr går ubeskåret til at udsætning af laks i Gudenåen via støtte til DCV - Dansk Center for Vildlaks
Antal dagkort pr. dag  Ubegrænset

 

Salgssteder dagkort Gudenå

07-22 Kiosken
Markedsgade 29
8850 Bjerringbro
Bamsebo Camping 
Hagenstrupvej 28
8860 Ulstrup
tlf.: 8646 3427
Langå Camping 
Skovallé 16
8870 Langå
tlf.: 8646 1302
Salgssteder af dagkort på internettet:
fiskekort.dk

Lystfiskertegn

Husk det lovpligtige statslige lystfiskertegn. 
Undtaget er personer under 18 år og folkepensionister.

Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse.

Fiskerikontrollen kan pålægge dig at betale en afgift på 740 kr såfremt du fisker uden lystfiskertegn (2022 pris).

Køb af lystfiskertegn

 Fisketegn.dk

 

Indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje gennem udsætninger, restaurering og lignende af vandløb og søer samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebestandene.

Midlerne er på den måde til gavn for fiskene, og det giver bedre muligheder for et godt fiskeri for lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere.

Fangstindberetning

HUSK indberetning af fangst !
Der er tvungen indberetning på alle fangster i Gudenåen af laks, havørrred og gedde.
Indberetning skal ske samme dag som du fanger fisken på fangstjournalen.
Regel om indberetning af fangst gælder alle medlemmer, lodsejere, dagkortfiskere, fiskere med medfiskeret og gæster.
Link til indberetning af fangster