Fiskesæson, mindstemål og regler

Fiskesæson:

  Fiskesæson
Gudenå, Medlemmer 16. januar - 15. november
Bliv medlem link
Gudenå, Dagkort 1. april - 31. oktober.
Dagkortsalg link
Tange Sø Hele året
Fiskekort Tange Sø link

 

Fredningstider

  Fredningsbestemmelse (datoer er inkl.)
Havørred, Gudenå Fredet hele året. (Særlig fredning indført af BSF af hensyn til den meget lille bestand vi har tilbage af havørreder.
Laks Fredet i perioden 16/11 - 28(29)/2
Foreningen henstiller til at gydeklare opgangsfisk og nedfaldsfisk genudsættes.
Gedde 15/3-30/4
Sandart 1/5 - 31/5
Helt 1/11 - 31/1

 

Mindstemål

Havørred Havørred er total fredet og skal genudsættes!
Laks 40cm
Sandart 50cm
Gedde 60cm (Gedder over 80cm fanget i Gudenåen SKAL genudsættes)
Ål 45cm
Helt 36cm
Skubbe 25,5cm

 

Fangstbegrænsninger:

Havørred Havørreder er totalfredet og skal genudsættes.
Laks Du må maksimalt hjemtage
  - 2 laks pr. dag
  - 5 laks pr. år
Gedder Kun gedder mellem 60 cm og 80 cm må hjemtages fra Gudenå.

 

Begrænset adgang:

Sandskred I perioden 1.april til 30.april er fiskeri ved sandskreddet forbeholdt medlemmer, gæstekort og byttekort.
Parkering P14+15, Se iøvrigt kortbog for flere detaljer

 

Øvrige regler og begrænsninger:

Fiskekort Fiskekort skal bæres synligt og skilte skal respekteres. Der skal udøves bevægeligt fiskeri (medefiskeri undtaget).
Vis hensyn I øvrigt forventes det, at medlemmer og dagkortfiskere udviser en hensynsfuld adfærd baseret på almindelig sund fornuft.
Kørsel Hensynsfuld kørsel - max. 20 km/t - på grus- og markveje til p-pladserne.
Parkering Kun parkering på foreningens p-pladser med overholdelse af de begrænsninger, der kan være enkelte steder.
Agnfisk Der må ikke benyttes agnfisk i Gudenå. 
Tilløb Der må ikke fiskes i tilløbene til Gudenå.
Hunde Hunde må ikke medtages under fiskeri.
Båd, flydering mv. I Gudenå skal al fiskeri foregå fra bredden eller som vadefiskeri. Al fiskeri fra båd, flydering, tømmerflåde, kano og lign. er forbudt uanset om fartøjet driver, ligger stille eller er fortøjet.
Vigeregel Opstrømsfiskeri viger for nedstrømsfiskeri.
Fiskeredskab Der må kun fiskes med stang og snøre (lodsejeres ret til rusefiskeri er undtaget)
Ved skade Skulle man ved et uheld forvolde skade på andres ejendom under udøvelse af fiskeri, skal man henvende sig til foreningen, som så vil undersøge, om skaden kan dækkes gennem Danmarks Sportsfiskerforbunds kollektive ansvarsforsikring.

Fangstindberetning

HUSK indberetning af fangst !
Der er tvungen indberetning på alle fangster i Gudenåen af laks, havørrred og gedde.
Indberetning skal ske samme dag som du fanger fisken på fangstjournalen.
Regel om indberetning af fangst gælder alle medlemmer, lodsejere, dagkortfiskere, fiskere med medfiskeret og gæster.
Link til indberetning af fangster