Råd og vejledning geddefiskeri

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening ønsker med disse råd at vejlede og medvirke til en ansvarligt geddefiskeri i Gudenå.

Her følger nogle gode råd til korrekt håndtering af gedden:

Husk at medbringe
Medbring altid en lang tang, gab åbner, digitalkamera, vægt, samt målebånd.
Vejning - brug en våd pose
Hvis det er meget vigtigt at veje fisken, skal du sørge for at medbringe en Ikea pose eller afkrogningsmåtter. Sørg for at disse er våde inden brug.
Fight af fisk
Undgå en unødig lang udtrætning af fisken, men sørg for at den alligevel er så træt, at en håndlanding ikke bliver kaotisk og vild, med skade til følge for fisken.
Krog og afkrogning
Benyt modhagerløse kroge. De kroger glimrende, og vi bemærker ikke forskel. Ved fiskeri med trekroge kan det af og til blive nødvendigt at klippe krogene eller o-ringene, for at kunne få krogene ud. Så hav altid en tang med til dette også. Men klipper man nu krogene, så klip dem i krumningen, sådan at skæftet ikke forbinder den med de andre kroge på 3-krogen. Sådan en 3-krog kan gøre utrolig stor skade, hvis den havner i maven på en gedde.
Minimer tiden som gedden er ude af vandet
Gør tiden som gedden er oppe af vandet så kort som mulig. Tænk på, at gedden netop har udkæmpet en kamp for livet, for derefter at blive taget op af vandet, hvor den ikke kan "ånde". Det gælder derfor om at have styr på tingene, inden fisken kommer op, så man ikke først skal til at lede efter tænger, kamera, vægt mm. Jo før fisken kommer ud igen, jo bedre er dens chancer for at overleve.
Gællegrebet
Gællegrebet er noget af det, som mange har svært ved at lære. Til at starte med kan det også virke lidt grænseoverskridende, at stikke sine fingre ind under gællelåget og ind til de skarpe tænder. Men når det sidder på rygraden, så er det absolut den bedste måde at lande og håndtere gedder på. Man stikker pegefingeren ind bag gællelåget, og fører den frem mod munden langs kanten på gællelåget. Man skal være sikker på, at man ikke har fået fat i gællerne, da disse er meget følsomme. Næsten helt oppe ved munden kommer der modstand, og det er her, at grebet skal sidde. Klem sammen omkring gællelåget, sådan at fisken ikke kan ruske sig fri, og man kan hurtigt mærke, om grebet sidder der, og om man har ordentlig fat i gedden. Gællegrebet gør det desuden nemt at få afkroget fisken, da gabet er åbent.


Gællegrebet. Anvendes til landing af gedden og håndtering ifm. afkrogning og genudsætning

Forholdsregler i frostvejr
I tilfælde af frostvejr, bør man håndtere fisken i vandet så vidt muligt. Skal den op skal en evt. måling foregå hurtigt og tjekket, så frostskader undgås.
Fotografering
Ved fotografering bør gedderne understøttes under bugen, da især de store rogntunge fisk kan skades ved at hænge i gællegrebet.
Det bedste for fisken er at lade den blive i vandet under fotografering og afkrogning!

Genudsætning
Når gedden sættes ud, så hold fisken med hovedet op imod strømmen, (hvis gedden vender modsat er der risiko for at overilte fisken).


Sørg for at gedden får ilt inden den slippes - om nødvendigt trækkes den
forsigtigt frem og tilbage for at der kommer ilt til gællerne

Agnfisk

Jvf. fiskeregler for Gudenå, BSF må der ikke fiskes med agnfisk i Gudenåen.

Vores råd til alle der fisker med agnfisk er, at I skal bruge korte og stive stænger (evt. spin- jerkstænger) og skarpe kroge. Så behøver man slet ikke at vente så længe med at give tilslag. Gør det med det samme efter du har fået strammet linen op. Man kroger da størsteparten af de gedder, som bider på agnfiskene - Også langt flere end man gjorde førhen, hvor man oftest ventede lidt, men hvor krogene var af lidt dårligere kvalitet og stængerne noget blødere og længere. Knæk og bræk derude